Coillte

16. Cánachas agus leas sóisialach

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000
Is iad seo a leanas an cánachas agus leas sóisialach        
ÁMAT/ÁSPC 2,042 1,669 1,033 1,040
CBL 2,579 3,417 1,960 2,869
Cáin chorparáide agus gnóthachan caipitiúla 3,149 - 3,126 -
Eile 1,036 1,118 1,001 1,118
  8,806 6,204 7,120 5,027