Coillte

13. Stoic

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000
Bunábhair agus tomhaltáin 8,794 11,330 6,269 6,823
Páirteanna spártha (glan ó fhorálacha) 2,753 3,167 - -
EarraÁ le hathdhÁol 5,915 8,550 - 6
  17,462 23,047 6,269 6,829

LéirÁtear luach an stoic glan ó fhorálacha do dhÁfheidhmeacht agus lagú. NÁl difrÁocht ábhartha idir costas na stoc agus an luacháil a rÁomhtar ar an mbonn is túisce isteach is túisce amach.