Coillte

7. DÁbhinnÁ Áoctha

     
  2009 2008
€'000 €'000
Suimeanna atá aitheanta mar dháileacháin ar ghnáthscairshealbhóirÁ sa bhliain:
DÁbhinnÁ cothromais ar ghnáthscaireanna DÁbhinn de € nialas do gach scair
don bhliain dar crÁoch
   
31 Nollaig 2009 (2008: €0.00412) - 2,600