Coillte

6. Glanmhuirir airgeadais

     
  2009 2008
€'000 €'000
Muirir airgeadais:
Ášs ar rótharraingt bhainc agus iasachtaÁ ar gá a Áoc ar ais ina n-iomlán
laistigh de 5 bliana agus costais bhainc ghaolmhara eile

8,530 7,238
Ioncam airgeadais:    
Ášs infhaighte (83) (18)
8,447 7,220