Coillte

3. Luachanna Saothair na StiúrthóirÁ agus an PhrÁomhfheidhmeannaigh

                 
  TáillÁ Tuarastal Bónas RannÁoc
Pinsean
Sochair
incháinithe
Luachanna
Saothair eile
2009
Iomlán
2008
Iomlán
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Máthairchomhlacht
David Gunning 13 297 - 74 33 - 417 489
Eugene Griffin 13 74 - 19 - - 106 107
Brendan McKenna 22 - - - - - 22 24
Breffni Byrne 13 - - - - - 13 14
Alma Kelly 13 - - - - - 13 -
Seamus Murray 13 - - - - - 13 -
Frank Toal 13 - - - - - 13 -
Philip Lynch - - - - - - - 14
Grainne Hannon - - - - - - - 14
Yvonne Scannell 13 - - - - - 13 14
  113 371 - 93 33 - 610 676

*Luachanna saothair na StiúrthóirÁ ba ea €12,600 in aghaidh na bliana