Coillte

1. Tuairisciú Deighilteach

AnailÁs Láimhdeachais de réir aicme gnó agus de réir geografaÁochta

Tá an Grúpa eagraithe i dtrÁ rannóg, Foraois, Fiontar agus TáirgÁ Painéil. Tá an Rannóg Foraoise bainteach i mbainistÁocht ghnó foraoiseachta an Ghrúpa, lena n-áirÁtear soláthar seirbhÁsÁ foraoiseachta d’fheirmeoirÁ agus úinéirÁ eile talún. Tá Fiontar freagrach as ucht bharrfheabhsú na hacmhainne talún trÁ fhuinneamh agus fhorbairt talún. Tá baint ag TáirgÁ Painéil i ndéantúsaÁocht táirgÁ adhmaid innealtóireachta.

                 
  Foraois Fiontar Táirg Á Painéal Grúpa
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Ioncam Deighleoige
Poblacht na hÁ‰ireann 79,583 92,425 31,137 33,090 13,715 23,115 124,435 148,630
An RÁocht Aontaithe 5,826 7,595 1,522 1,202 70,667 79,326 78,015 88,123
An Chuid Eile den Domhan 84 357 924 782 32,237 41,879 33,245 43,018
  85,493 100,377 33,583 35,074 116,619 144,320 235,695 279,771
DÁolacháin idir-dheighleoige (22,758) (22,869) (6,072) (7,427) - - (28,830) (30,296)
DÁolacháin le trÁú páirtithe 62,735 77,508 27,511 27,647 116,619 144,320 206,865 249,475

NÁl aon anailÁs deanta ar bhrabús oibriúcháin ná ar shócmhainnÁ atá déanta ag an deighleog gnó i gcomhréir le SSAP 25 toisc go bhfuil na StiúrthóirÁ den tuairim go mbeadh claontacht mór i gceist do leasanna an Ghrúpa dá nochtfaÁ a leithéid.