Coillte

Faisnéis Chorparáide

Oifig Chláraithe
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin.

RúnaÁ Cuideachta
Gerry Egan

IniúchóirÁ
PricewaterhouseCoopers
CuntasóirÁ Cairte

BaincéirÁ
Banc na hÁ‰ireann
Banc Uladh
Barclays Bank Ireland plc
Bainc Aontas Á‰ireann Teoranta

BróicéirÁ Árachais
Marsh Ireland Limited

DlÁodóirÁ
McCann Fitzgerald & Co 
Arthur Cox
Eugene F Collins
Mason Hayes & Curran
DFMG
Kane Tuohy

PrÁomhoifig
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199                        

Foraois Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Foireann Áineasa Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Moylurg Rockingham Ltd.
Ionad na gCuairteoirÁ,
Páirc Foraoise agus GnÁomhaÁochta Loch Cé,
Mainistir na Buaille,
Contae Ros Comáin.
Teil: + 353 (0) 71 9673122
Facs: + 353 (0) 71 9673140

OifigÁ Réigiúnacha

Réigiún an Deiscirt
Aonad 5,
Ionad Gnó Pháirc
Chaladh an Treoigh,
Caladh an Treoigh,
Luimneach.
Teil: +353 061 337322
Facs: +353 061 338271

Réigiún an Iarthuaiscirt
Tithe an Rialtais,
Bóthar an Chrainn Mhóir, Sligeach
Teil: +353 71 9162663
Facs: +353 71 9143014

Réigiún an Oirthir
Unit 4, Parkside,
Ionad Shráid an Droichid,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Teil: +353 57 8621617
Facs: +353 57 8660524

TáirgÁ Painéil Choillte

SmartPly Europe Ltd.
Belview, Sliabh Rua,
Port Láirge
Teil: +353 (0)51 851233
Facs: +353 (0)51 851130

Medite Europe Ltd.

Baile Mhic Réamainn,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann.
Teil: + 353 (0)52 82300
Facs: + 353 (0)52 21815

CPP (UK)
Persimmon House,
Anchor Boulevard,
Crossways Business Park,
Dartford, Kent DA2 6QH,
Sasana.
Teil: +44 (0)1322 424900
Facs: +44 (0)1322 424920

Fiontar Choillte

Plandlanna Choillte
Ardattin, Baile an Teampaill,
Co. Cheatharlach.
Teil: +353 059 9155621
Facs: +353 059 9155775

Irish Hardwoods
Dún Droma,
Co. Thiobraid Árann.
Teil: +353 62 71101
Facs: +353 62 71491

SeirbhÁsÁ Oiliúna
agus Sábháilteachta
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,       
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Fuinneamh Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,      
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Forbairt Talún Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199