Coillte

FeidhmÁocht an Ghrúpa 2009

Brabús: 2005 - 19.65million, 2006 - 22.46million, 2007 - 40.13million, 2008 - 9.2million, 2009 - 4.2million
Láimhdeachas: 2005 - 215.67million, 2006 - 213.79million, 2007 - 318.13million, 2008 - 249.48million, 2009 - 206.9million
Caiteachas Caipitiúil: 2005 - 48.75million, 2006 - 49.43million, 2007 - 58.41million, 2008 - 58.09million, 2009 - 40.7million

BuaicphointÁ 2009

 • Thit an brabús 54% go dtÁ €4.2m i dtimpeallacht trádála dheacair
 • Thit láimhdeachas an Ghrúpa 17% go dtÁ €206.9m
 • LaghdaÁodh an caiteachas caipitiúil faoi €17m go dtÁ €40.7m
 • LaghdaÁodh na costais oibriúcháin faoi €24m
 • Rinneadh athmhaoiniú ar fhiacha an Ghrúpa
 • 5,800 ha of forests were plantedRinneadh 5,800 ha d'fhoraoisÁ a phlandáil
 • Tháinig méadú ar méid na lomán sábhadóireachta a dÁoladh faoi 5% go dtÁ 2.4m3
 • DÁoladh na méideanna is mó ná ariamh de na táirgÁ painéil sa RÁocht Aontaithe
 • Bhain TáirgÁ Painéil Choillte Gradam den Scoth i gCúrsaÁ MargaÁochta do SmartPly Site Protect
 • Straitéis agus tionscadail fhuinnimh in-athnuaite — gaoth agus bithmhais — dul chun cinn déanta
 • Rinneadh dul chun cinn suntasach le 100 suÁomh a fhorbairt don Scéim Leathanbhanda Náisiúnta