Coillte

29. Foghnóthais, gnóthais chomhlachaithe agus comhfhiontair

Foghnóthais % Faoi Sheilbh PrÁomhghnÁomhaÁochtaÁ Oifig Chláraithe agus an TÁr
inar ionchorpraÁodh é
SmartPly Europe Limited 100 DéantúsaÁocht Clár Sliseog Treoshuite (OSB) Belview, Sliabh Rua,
Co. Phort Láirge, Á‰ire
Medite Europe Limited 100 DéantúsaÁocht Clár snáithÁneach meándlúis (MDF) Baile Mhic Réamainn,Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann, Á‰ire
Coillte Consult Limited 100 Sainchomhairliúchán agus gnÁomhaÁochtaÁ gaolmhara Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin, Á‰ire
Coillte Panel Products (UK) Limited 100 MargaÁocht ar tháirgÁ Persimmon House,
Anchor Boulevard,
Crossways Business Park,
Dartford, Kent, UK
Associated Undertaking      
Moylurg Rockingham Limited 50 Áineas Foraoise Páirc Foraoise agus GnÁomhaÁochta,
Loch Cé, Mainistir na Buaille,
Co. Ros Comáin, Á‰ire
Joint Venture      
Garvagh Glebe Windpower Limited 50 Fuinneamh gaoithe Cúirt Stiabhna,
18/21 Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath 2


De réir Alt 17 d’Acht na gCuideachtaÁ (Leasú), 1986, tá dliteanais fochomhlachtaÁ an Chomhlachta ar leis go hiomlán faoi ráthaÁocht an Chomhlachta, agus mar thoradh air seo, tá na fochomhlachtaÁ seo dÁolmhaithe ó na forálacha d’Alt 7 d’Acht na gCuideachtaÁ (Leasú), 1986.