Coillte

28. Idirbhearta páirtithe coibhneasta

A. Ášinéireacht an chomhlachta

Tá gnáthscair amháin i seilbh an Aire TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia agus tá an chuid eile den scairchaipiteal
eisithe i seilbh an Aire Airgeadais.

B. DÁolacháin earraÁ, maoine agus seirbhÁsÁ d’aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÁ‰ireann*

Ina ghnáthchúrsa gnó dhÁol an Grúpa earraÁ, maoin agus seirbhÁsÁ le haonáin atá faoi rialú Rialtas na hÁ‰ireann, agus na prÁomhchinn dÁobh seo ná an BSL agus Comhairle Contae UÁbh FhailÁ. Ba iad na méideanna a sholáthair dÁolacháin na n-earraÁ, maoine agus seirbhÁsÁ seo ná €2.7m in 2009 agus na suimeanna a bhÁ dlite ó na haonáin seo leis an nGrúpa ar 31 Nollaig 2009 do na hearraÁ, maoin agus seirbhÁsÁ seo ná €0.2m.

C. EarraÁ agus seirbhÁsÁ ó aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÁ‰ireann a cheannach*

Ina ghnáthchúrsa gnó cheannaigh an Grúpa earraÁ agus seirbhÁsÁ ó aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÁ‰ireann, agus na prÁomhchinn dÁobh seo ná an BSL agus Bord Gáis. Suim na n-earraÁ agus seirbhÁsÁ a ceannaÁodh ba ea €15.9m in 2009 agus na suimeanna dlite leis na haonáin seo ar 31 Nollaig 2009 do na hearraÁ agus seirbhÁsÁ seo ba ea €0.8m.

D. Idirbhearta le ComhlachtaÁ coibhneasta

Moylurg Rockingham Limited
Ina ghnáthchúrsa gnó dhÁol an Grúpa earraÁ agus seirbhÁsÁ le Moylurg Rockingham Limited de €0.04m, agus an t-iarmhéid dlite ón gcomhlacht seo ar 31 Nollaig 2009 do na hearraÁ agus seirbhÁsÁ seo ba ea €Nialas.

Garvagh Glebe Windpower Limited
Thug an Grúpa iasacht de €15.2m do Garvagh Glebe Windpower Limited in 2009, agus an t-iarmhéid a bhÁ dlite ón gcomhlacht seo ba ea €21.4m ar 31 Nollaig 2009.

 

* TagraÁonn na haonáin atá faoi rialú Rialtas na hÁ‰ireann do gach comhairle contae, roinn Rialtais agus comhlacht leathstáit.