Coillte

24. Caiteachas caipitil don todhchaÁ nach bhfuil foráil déanta dó

     

2009 2008
  €'000 €'000
Conradh déanta dó - -
Ášdaraithe ag na StiúrthóirÁ ach nach bhfuil conradh déanta dó 43,973 41,596
Ar 31 Nollaig 43,973 41,596