Coillte

17. IasachtaÁ agus fiacha eile

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000
Le bheith inaisÁoctha go hiomlán taobh istigh de 1 bhliain        
Rótharraingt 21,128 11,638 21,025 11,638
Iasacht - 32,500 - 32,500
Léas airgeadais 22 74 - -
  21,150 44,212 21,025 44,138
InaisÁoctha idir 1 agus 2 bhliain (nóta 18)        
IasachtaÁ - 42,000 - 42,000
Léas airgeadais - 9 - -
- 42,009 - 42,000
inaisÁoctha idir 2 agus 5 bliana (nóta 18)        
IasachtaÁ 157,700 77,500 157,700 77,500
Léas airgeadais - - - -
157,700 77,500 157,700 77,500
Iomlán iasachtaÁ agus fiach eile 178,850 163,721 178,725 163,638